The Big Bang 08/04/2011

RE: Oíche in ómós do Chathal Ó Sándair

 A Chara,

 Ba mhian le Roinn na Gaeilge, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, cuireadh a thabhairt duit chun ceiliúradh a dhéanamh ar shaol is ar shaothar Chathail Uí Shándair (1922 -1996), ar an Aoine, 8 Aibreán 2011.

 Tosóidh an ceiliúradh ar 5:30 i.n. nuair a thabharfaidh an tOllamh Philip O’Leary, Boston College, caint ar shaothar Uí Shándair agus beidh léamha in ómós do Chathal Ó Sándair agus sólaistí ar fáil i ndiaidh na cainte.

 Ba é Cathal Ó Sándair an scríbhneoir ba bhisiúla sa Ghaeilge san fhichiú haois, agus breis is 160 leabhar foilsithe aige. Mar a deir an tOllamh Alan Titley faoi: “Is é gaisce scríbhneoireachta Chathail Uí Shándair an gníomh aonair pinn is éachtaí i stair an úrscéil Ghaeilge.”

 Tá an ceiliúradh seo mar chuid den Chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Litríocht Ghaeilge na nÓg, urraithe ag Coiste Taighde Choláiste Phádraig agus ag Foras na Gaeilge.

 Le dea-ghuí,

 Ríona Nic Congáil.

 Tuilleadh eolais:

http://litriochtnanog.blogspot.com

litriochtnanog@gmail.com    

  

 

RE: A Celebration of the Life and Writings of Cathal Ó Sándair

 A Chara,

 

The Irish Department in St. Patrick’s College, Drumcondra, invites you to join it in celebrating the life and work of the Irish-language writer Cathal Ó Sándair (1922 -1996), on Friday, 8 April.

 This celebration will begin at 5:30 p.m., with a lecture by Professor Philip O’Leary, Boston College, entitled ‘The Big Bang: Cathal Ó Sándair Creates Popular Literature in Irish’. This will be followed by readings from Ó Sándair’s work and light refreshments.

 Cathal Ó Sándair was the most prolific Irish-language writer of the twentieth century, having published over 160 books. In the words of Professor Alan Titley: “Cathal Ó Sándair’s literary feat was the single most extraordinary achievement in the history of the Irish-language novel.”

 This bilingual celebration is part of the First International Conference on Irish-Language Children’s Literature, sponsored by the St. Patrick’s College Research Committee and Foras na Gaeilge.

 Le dea-ghuí,

 Ríona Nic Congáil.

 For more information see:

http://litriochtnanog.blogspot.com

litriochtnanog@gmail.com